Wednesday, 17 November 2010

Uwagi do spalarni odpadow

znalezione i jakze sluszne
"Naszym zdaniem brak monitorowania wszystkich rodzajów zanieczyszczeń z komina spalarni w sposób ciągły jest niedopuszczalny. Docierają do nas liczne sygnały i wątpliwości, z których wynika, że przeprowadzanie badań niektórych związków okresowo, np. dwukrotnie w ciągu roku jest całkowicie niemiarodajne, gdyż na co dzień zakład może być eksploatowany w zupełnie inny sposób niż w terminach badań.
Ponadto z dostępnych opracowań wynika, że zmienność emisji poszczególnych zanieczyszczeń jest bardzo wysoka. Na przykład z opracowania podsumowującego pięcioletni okres ciągłych badań w spalarni Spittelau w Wiedniu wynika, że zmienność zawartości np. rtęci w spalinach jest aż sześciokrotna. (‚Online-Messung der Stoffbilanz auf der MVA Spittelau, Endbericht, Synthese der Resultate 2000-2004’ Leo S. Morf, Eva Ritter, Paul H. Brunner , Wien - Zürich 2005, https://www.wien.gv.at/umweltschutz/pool/pdf/spittelau05.pdf ).
Z kolei artykuł w Chemosphere (Hajime Tejimaa, Masahide Nishigaki, Yasuyuki Fujita, Akihiro Matsumoto, Nobuo Takeda and Masaki Takaoka. Characteristics of dioxin emissions at startup and shutdown of MSW incinerators, Chemosphere, Volume 66, Issue 6, January 2007, Pages 1123-1130) pokazuje znaczny wzrost emisji dioksyn w okresach rozruchu i wygaszania pracy spalarni. Oznacza to, że pomiar emisji dioksyn 2 razy w ciągu roku jest całkowicie niewiarygodny.
Dlatego tez, mając na uwadze wymóg najlepszej dostępnej techniki (BAT), domagamy się wyposażenia instalacji w ciągły pomiar co najmniej wszystkich zanieczyszczeń objętych pozwoleniem zintegrowanym. Skoro spalarnia Spittelau jest wyposażona w taki monitoring, to znaczy, że zgodnie z przepisami o BAT ZUSOK po modernizacji tez musi być wyposażony w takie systemy, bo SA one dostępne i stosowane w innych instalacjach. To samo odnosi się do ciągłego pomiaru dioksyn i furanów. Technologia ta jest dostępna od kilku lat, a skoro tak, to jest najlepszą dostępną techniką i powinna zostać zastosowana w przedmiotowej instalacji”.Jesteśmy przekonani, że załączone materiały pozwolą Państwu rzetelnie ocenić zagrożenie ze strony spalarni:
1. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych: „Uwagi – 2 do raportu OOSbudowy spalarni odpadów w Białymstoku” – całość materiału odnosi się do planowanej podobnej instalacji spalarni w Białymstoku, a na str. 21 i 23 jest o problemie z tlenkami azotu, na str. 23 do 25 o pyle drobnym PM2,5, na str. 26 o rtęci, na str. 27 o dioksynach.
2. E.L. Gregoraszczuk: „DIOKSYNY- CZYNNIKI ZABURZAJĄCE FUNKCJE ENDOKRYNNE” – bardzo dobrze opracowanie przedstawiające wpływ dioksyn na zdrowie człowieka
3. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska: „Zagrożenia chemiczne związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi” - ( np. str. Termiczne metody niszczenia odpadów niebezpiecznych – problem z dioksynami i Badania naukowe nad ograniczeniem powstawania substancji szkodliwych
4. Informacja PAP (http://www.ebrzuszek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=675) : „Wdychanie w ciąży zanieczyszczonego powietrza wpływa na IQ dziecka” - Dzieci kobiet narażonych w ciąży na duże zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, mają w wieku 5 lat wskaźnik inteligencji (IQ) niższy od rówieśników
5. opracowanie: „DIOKSYNY” – o źródłach powstawania dioksyn i o skutecznych katalizatorach
6. pismo do prezydenta Białegostoku od Stowarzyszenia Ekologiczny Białystok o szkodliwości pyłów PM2,5

Thursday, 4 November 2010

odpady toksyczne

Po raz kolejny w październiku 2010 gesty czarny śmierdzący i toksyczny dym obwieścił
Mieszkancom Wałbrzycha ze plonie wysypisko smieci.
Kiedys byla tam kopalnia.Kopalnie zamknieto .Potem saperzy wysadzili szyby.
Od 2001 r
Na terenie bylej kopalni wegla w niecce gdzie był staw miesci się obecnie Składowisko odpadow Przemysłowych i Zakład Recyklingu odpadow.
Wg Raportu WIOS "Teren składowiska nie jest w pelni ogrodzony"
Znajduja tu się smieci komunalne i
Odpady toksyczne :,smary, oleje ,azbest plastiki.Czesto na beczkach z trucizna widac niemieckie napisy.
Na wysypisko to trafiaja tez odpady szpitalne


W 2008 r co najmniej 1000 ton i w 2009 co najmniej 300 ton.
Czesc tych odpadow miele się i brykietuje tworząc tzw paliwo alternatywne /kupuja je cementownie/
Czesc skladuje w kwaterach.
Odpady medyczne po autoklawowaniu wymieszane z innymi odpadami„zostaly złożone na wierzchowinie kwater składowych w sposób nieupozadkowany i nieselektywny bez zageszczenia i przykrycia warstwa izolacyjna”
Tyle protokol WIOS z 2009r
Dzierzawca wysypiska firma MO-Bruk zostal ukarany kwota 1000 zl i odmówił zaplacenia kary
Od czasu powstania w 2001 r na wysypisku regularnie wybuchaja pozary. Było ich już 20
Wg strazy pozarnej ewidentne sa podpalenia.
Duza czesc odpadow szpitalnych to PCV. Palone PCV wytwarza DIOKSYNY.Sa to silnie rakotworcze zwiazki.
Do Wałbrzycha setki ton warszawskich odpadów medycznych m In. Przekazala firma EMKA. z Żyrardowa.
Zaufaly jej i zapłaciły grube pieniądze takie szlachetne zakłady Opieki Zdrowotnej
Jak Centrum Onkologii-Instytut im M.Sklodowskiej Curie 16MG/M-cu
Instytut Gruźlicy i Chorob Pluc ul Plocka Warszawa
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorob Pluc i Gruźlicy Otwock
Szpital Wolski im dr Anny Gostynskiej ul Kasprzaka
Wojskowy Instytut Medyczny ul Szaserow 30 MG/M-cu
I wiele innych
Czas umowy obowiazuje do polowy 2011 roku.Szpitale i Zakłady Opieki Zdrowotnej winny poczuwac się moralnie by odpady odplatnie przekazywane do zabezpieczenia nie trafialy na tak dziadowskie wysypiska

zainteresowanym polecam filmy na you tube Wystarczy wklepac "wysypisko Walbrzych"