Thursday, 14 April 2011

Narodowy Fundusz Trucia Srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Teoretycznie Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska.
Tyle teoria .W praktyce zas wyglada to nieco inaczej.
Uzytkownikiem spalarni odpadow niebezpiecznych zainstalowanej przy ul Mińskiej 2 w Łodzi jest Spolka Eko-Top.. Jest to spalarnia przestarzala .Kontrola w 2008 roku wykazala m.in. ze spalarnia ta nie posiada urządzeń do katalitycznej redukcji tlenkow azotu i rozkładu dioksyn i furanow. Decyzja Marszalka Województwa Łodzkiego z dn 26 maja 2008r w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazow i pylow w punkcie 2f spolka zostala zobowiazana do zainstalowania tych urządzeń do dnia 30 czerwca 2009r.
Zostala zobowiazana ale nie zainstalowała .
Natomiast na 4 dni przed upływem tego terminu 26 06 2009 FUH EKO-TOP Sp zoo wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie punktu 2f z wyzej wymienionej decyzji
W odpowiedzi na wniosek „Spolka zostala zobowiazana do uzupełnienia złożonego wniosku a konieczność przedstawienia uzupełnień merytorycznych przerwala termin biegu sprawy – przewidywane rozstrzygniecie biegu sprawy mialo nastąpić do dnia 29 sierpnia 2009 r”
27 sierpnia 2009 r Marszalek Województwa Łodzkiego odmowił wykreślenia punktu 2f ze swojej decyzji wydanej rok wczesniej.
A spalarnia działała w najlepsze trując okolicznych mieszkańców.
Dopiero 29 kwietnia 2010 roku wszczęte zostalo postepowanie administracyjne w sprawie
„ wstrzymania uzytkowania instalacji spalarni odpadow medycznych w Lodzi przy ul Mińskiej 2”
10 maja do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynął wniosek
Spolki EKO-TOP w którym „Spolka wnioskuje o usuniecie naruszenia do dnia 30 wrzesnia 2010 r.”
Powyższy termin zostaje zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
30 wrzesnia 2010 dawno minąl..
Instalacja do katalitycznego rozkładu dioksyn i furanow w spalarni odpadow medycznych i niebezpiecznych nadal nie jest zainstalowana.
Spolka EKO-TOP truje dalej .
Pozarządowe organizacje boja się lub nie chca ruszyc tego temat. Najczestszym tłumaczeniem jest ze nic na ten temat nie wiedza. Ale do wiedzy się nie pala.
Ktoz chciałby narazic się najbogatszym funduszom dofinansujacym działalność
Udziałowcem w Spolce EKO-TOP z/s w Rzeszowie przy ul Hetmańskiej 120 jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Firma Usługowo-Handlowa Eko-Top Sp. z o.o. powstała w 1995 r., prowadzi ona działalność związaną z gospodarką odpadami polegającą na odbiorze i utylizacji odpadów przemysłowych oraz medycznych. Udziałowcami firmy Eko-Top są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, posiadający 48,06% udziałów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, posiadający 45,55% udziałów, oraz Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów SA w Rzeszowie, posiadająca 6,39% udziałów./2008/
dniu 17 grudnia 2010 roku w sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala XIII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".
Wśród laureatów znalazła się również nasza firma, która została nagrodzona przez Kapitułę programu Platynową Statuetką "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010.
Dioksyny (i furany) są najbardziej toksycznymi produktami pewnych technologii przemysłowych włączając spalanie odpadów, spopielenie opon, spalanie węgla i oleju, produkcje papieru i niektórych pestycydów,/…/.
Dioksyny i furany powstają gdy chlor łączy się z innymi chemikaliami w wysokich temperaturach.

„ działanie polega głównie na powolnym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Skutki tych uszkodzeń nierzadko pojawiają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmowania niewielkich dawek takich trucizn.”- podaje raport PIOŚ
"DIOKSYNY OCENA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ METODY ICH WYKRYWANIA" PIOŚ , BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA 1994
Jarosław Dubiel
Konsultant ds. odpadow
Zieloni 2004

No comments: