Friday, 11 September 2009

Azbest

Urząd Miejski w Sierpcu zwraca się z zapytaniem czy można nieodpłatnie wykorzystać materiały dotyczące azbestu znajdujące się na poniższej stronie internetowej :
http://www.rakstop.engo.pl/www/azbest.htm

Państwa zgoda pozwoliłaby na umieszczenie opracowanych przez Państwa materialów na tablicach tworzących ścieżkę edukacyjną (poświęcona azbestowi), którą chcemy wybudować na terenie składowiska odpadów w Rachocinie, gdzie znajduje się niecka do składowania azbestu.
Bardzo dziękuję za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i potraktowanie sprawy jako pilnej, ze względu na terminy jakimi jesteśmy zobowiązani wobec Ministerstwa Gospodarki, które dofinanowuje powyższe zadanie.

z powazaniem
Renata Górzyńska
Naczelnik
Wydzialu Spraw Społecznych i Komunalnych


P.S. Ze swojej strony deklarujemy, że pod wykorzystanym materiałem podamy źródło z jakiego korzystaliśmy.
R.G.

No comments: